skip to Main Content
0 (212) 216 24 70 info@gmuhukuk.com
GMU Hukuk Danışmanlık, İstanbul’da kurulmuş olup yerli ve yabancı müvekkillerine 30 yılı aşkın süredir en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflemektedir. Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Ceza hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku çalışma alanlarının önemli bir bölümünü oluşturmakta olup şirketlere ve şahıslara hukukun her alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Online Ödeme

Online ödeme hakkında bilgi almak ve ödeme yapmak için butona tıklayın.

Bir Avukata Neden İhtiyaç Duyulur ?

Bir Avukata Neden İhtiyaç Duyulur ?

Ülkemizde davaların avukatla takibi zorunlu değildir. Buna karşın, Avukatlık Kanunu gereğince adliyelerde vekaletle ancak avukatlar işlem yürütebilirler. Avukatlar dışında hiçbir meslek veya kişinin , hukuki danışmanlık yapmak, dava ve adliyeye ilişkin evrakları düzenleme yetkisi yoktur. Ancak kişiler davalarını bizzat açarak yürütebilirler. Türkiye’de davaların avukat olmaksızın takibi kolay değildir.

Davalar Uzun Sürer Mi ?

Davalar Uzun Sürer mi ?

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2007 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 2007 yılında bir dava ortalama olarak; Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde, İş Mahkemesinde 441 günde, Aile Mahkemesinde 157 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde karara bağlanmıştır. Bu süreler dikkate alındığında, yargıdaki işlerin avukat aracılığıyla takibinde ayrıca yarar vardır.

Vekaletname Nasıl Çıkarılır ?

Vekaletname Nasıl Çıkarılır ?

Bir avukata vekaletname verecekler, nüfus cüzdanı pasaport yada sürücü belgesiyle bizzat bir notere giderek, işinin niteliğine uygun vekaletname düzenlettirebilirler. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenletebilirler. Vekletneme düzenlenebilmesi için, ilgili avukata ait bilgilerin notere verilmesi gerekmektedir.

Back To Top